Sztuka

 

Sztuka

Zacznijmy jednakże na samym początku od krótkiego scharakteryzowania pojęcia sztuki. Jest to nic innego jak ogromna kobyła stanowiąca znaczący, nadrzędny fragment dorobku kulturowego. Jest to dzieło naszej cywilizacji, które przekazywane było z pokolenia na pokolenie i które dzięki temu przetrwało i jest pielęgnowane, stanowiąc jednocześnie niesamowicie istotny element otaczającej nas kultury. Musimy wiedzieć, że sztuka to we współczesnym świecie pojęcie niesamowicie szeroko rozpowszechnione. Jest to manifestowanie rozlicznych typów utworów, a także wielorakich dzieł artystycznych.

Ich rodzaj, typ, odmiana są natomiast osuszanie budynków łódź wyjątkowo silnie zróżnicowane. W konsekwencji tego można mówić o braku jakichkolwiek granic w sferze tu omawianej. Przede wszystkim wynika to bowiem z faktu, iż sztuka jest materią wiecznie istniejącą, która okazuje się ciągle zmienna, diametralnie, niekiedy niewyobrażalnie, non stop zachodzą w niej rozmaite przełomy i trzeba być tego świadomym. Sztuka ma do spełnienia na tejże podstawie wiele rozlicznych funkcji, o których nieco dokładniej wspomnimy przy omawianiu poszczególnych jej odłamów. Zacznijmy jednakże od faktu, iż sztuka pełni funkcje nie tylko kulturową. Oczywiście bez niej nie byłoby mowy o istnieniu kultury na przestrzeni wieków.

Kolejna kwestia to to, że sztuka dostarcza rozrywki, co także ma niesamowicie duże znaczenie we współczesnym świecie. Niemniej jednak nie zapominajmy, iż sztuka, jako fragment kultury po prostu nie ma mowy, aby była na tyle płytki elementem ludzkiego życia i otaczającego nas świata, aby ograniczała się tylko i wyłącznie do prostego przekazu o charakterze rozrywkowej. Musimy być świadomi tego, że wśród wielorakich typów funkcji występują na przykład terapeutyczna. Jest bowiem udowodnione naukowo przez słynnych badaczy, że sztuka pozwala przede wszystkim na leczenie.

Sztuka

Proces terapeutyczny opiera się w tym przypadku między innymi na zwalczaniu różnorodnych dolegliwości chorobotwórczych, w tym zwłaszcza poważnych, przewlekłych chorób takich jak chociażby depresja czy stany załamań nerwowych. Na przykład muzyka łagodzi obyczaje, ale też i koi nerwy. Kolejna sprawa natomiast to to, że sztuka stanowi doskonałą formę ożywienia – ludzie otwierają się pod wpływem jej różnorodnych odłamów, wyrażają w ten sposób swoją silną ekspresję, emocje i odczucia, jakie mocno skrywali pod skórą.

Sztuka daje się zatem uwolnić od uczuć wszelakich i tych pozytywnych, i tych jak najbardziej negatywnych. Muzyka klasyczna, jaka niewątpliwie zaliczana jest w pełni do sztuk i stanowi jedną z jej nadrzędnych dziedzin okazuje się lecznicza, wręcz terapeutyczna z tego względu, iż za jej pośrednictwem leczy się urazy mózgowe czy też upośledzenia umysłowe. Okazuje się to bardzo istotne, więc musimy wziąć pod uwagę nastawienie się na pewne wymiary sztuki nie tylko w celach czysto rozrywkowych.

Sztuka narodziła się w zasadzie wtedy, kiedy pojawił się pierwszy zalążek cywilizacji ludzkiej i od tego momentu towarzyszy człowiekowi non stop. Musimy także podczas próby dokonania skrótowej charakterystyki sztuki i jej rodzajów, zwrócić uwagę między innymi na funkcję estetyczną. Ludzie, którzy obcują ze sztuką na co dzień są dużo bardziej estetyczni sami w sobie, mają lepsze poczucie gustu, ale też okazują się niesamowicie wrażliwi, empatyczni i współczujący oaz sentymentalni.

Kolejna funkcja sztuki zakłada natomiast działalnie dydaktyczne – pozorne zainteresowanie jakimś nurtem sztuki nierzadko urasta u jej miłośników do roli naprawdę olbrzymiej pasji, krzewionej pieczołowicie przez całe życie, ale też i stanowi nic innego jak pracę zarobkową i sposób na rozwój kariery. Musimy wymienić także rolę społeczną sztuki. Ogólnie przyjmuje się, że dziedziny sztuki takie jak malarstwo czy też rzeźba mają także funkcję poznawczą, komunikacyjną bowiem poprzez dzieło możliwe jest nawiązanie relacji na linii odbiorca oraz autor.

Artykuł dzięki: