Bijlage Miljoenennota


Vertalen Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie VIR vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit Verzekeringskunde verzoek tot benoeming hoogleraar verzoekschrift SIS verzorgen van het bachelor en masteronderwijs Verzuimprotocol UvADe bronnenlijst is een nieuw hoofdstuk en komt na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlage n De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor bronvermeldingen beschreven, zie ook De APA richtlijnen uitgelegdStartpunt voor belastingen, toeslagen en douanezaken Lees onder meer wanneer wij uw toeslag of voorlopige aanslag uitbetalen Of zoek in het menu of bij belangrijke thema sanne frank haar leven in brieven bijlage bij de anne frank krant 2006 wo2 geschiedenis DOWNLOAD anne frank haar leven in brieven bijlage bij de anne frank krant 2006 wo2 geschiedenis electrotechniek handleiding voor het electrisch bedrijf met veel illustraties en fotosIedere 3e dinsdag van september brengt onze minister van Financi n het koffertje met de Rijksbegroting en Miljoenennota naar de Tweede Kamer Wil jij hieraan bijdragen en ben je net klaar met je hbo master of wo masterstudie Het Financial Traineeship biedt jou alle kansen om je te verdiepen in de wereld van financi n, politiek en beleidAlle officile functies met bijbehorende verantwoord elijkheden zijn vastgelegd functieo mschrijving 2 De gezagsverhoudingen, arbeidsverd elingen en sancti es liggen vast zodat ze onafhankelijk zijn van de persoon die ze moet uitvoeren taken zijn gekoppeld aan een functie, niet aan een persoon 3Reken het bruto bpm‑bedrag zelf uit, vermeld de datum van het tarief en voeg deze berekening als bijlage toe aan uw bpm‑aangifte Bij het bpm‑tarief dat u wilt gebruiken, horen regels die in de periode van dat bpm‑tarief gelden, bijvoorbeeld regels voor voorzieningen aan het motorrijtuig die wel of niet onderdeel zijn van deWeer Neerslag Wind Za 24 9 0 2 2 WZW Zo 27 9 5 3 3 O Ma 24 14 50 3 3 WZWBekijk het profiel van Co Holzapfel op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld Co heeft 1 functie op zijn of haar profiel Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Co en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zienBijlagen Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Bijlage 2 Nieuw beleid Bijlage 3 Kerncijfers Bijlage 4 Reserves Bijlage 5 Voorzieningen Bijlage 6 Investeringen Bijlage 7 EMU saldo Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Bijlage 10 Verbonden partijenIn de bijlagen wordt KBO PCOB meerdere malen genoemd, als partij die hier input voor heeft gegeven 20 juni De lokale krant Apeldoorns Stadsblad heeft aandacht voor de Dag van de Levensvragen 22 juni Ook het WO Magazine en de lokale krant De Puttenaer kijken vooruit op de Dag van de LevensvragenVoor een bijlage wordt dus geen aparte bronnenlijst gemaakt, ook al komt de bronnenlijst voor de bijlage n te staan Hoe er naar tabellen en figuren verwezen wordt is afhankelijk van de oorspronkelijke, zie voor een overzicht en voorbeelden De APA richtlijnen uitgelegd , 4 1 1 Tabel of 4 1 2 FiguurBijlagen Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Bijlage 2 Nieuw beleid Bijlage 3 Kerncijfers Bijlage 4 Reserves Bijlage 5 Voorzieningen Bijlage 6 Investeringen Bijlage 7 EMU saldo Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Bijlage 10 Verbonden partijenBijlage II bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 – Prognosecriteria A Algemeen 1 Een prognose van het aantal te verwachten leerlingen van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of voor voortgezetAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this iconverschillende soorten belangen zie bijlage 2 Hierbij bevatte het gesprek het benoemen van de door hen beoogde waarden zie tabel 1 1 , het geven van …en nog veel meer worden De leerkracht heeft samen met de dokters en kappershoek ingericht De kinderen evenaren de dokter en de kapster na Het is om te genieten hoe de kinderen in “ de belevingswereld van de grote mensen leven” De kinderen van de groep 6B hebben ook voor de kinderen van groep 2B voorgelezen• Bijlagen Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 3 5 8 9 18 23 27 38 46 Inleiding 33 4 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, raken veel ondernemers KVK wil inzichtelijk krijgen hoe het ondernemers vergaat in deze tijden en welke impact zij hebben ervarenBijlage V Criteria voor het vaststellen van de prioriteit van de aangevraagde voorziening 1 Algemeen Prioriteiten worden vastgesteld als het overeenkomstig artikel 11 vastgestelde bekostigingsplafond onvoldoende is om alle aangevraagde voorzieningen die in aanmerking komen om te worden opgenomen op het programma te honoreren Op basis vanKamerstukken, AFP 2011 712, p 124 Miljoenennota 2012 36 mindering brengen op het vennootschappelijk resultaat en de hoogte van het uitkeerbare vermogen en enkel de belastingplicht voor co peraties in de Wet DB 1965 te veranderenBlog Echtscheiding, Alimentatie en Omgang 14 08 2020 mr C J A Snouckaert van Schauburg Buchwaldt Op 27 maart 2020 heeft de hoogste rechter in Nederland nog maar eens bevestigd dat gezamenlijk gezag de norm is en dat de rechter een grote mate van vrijheid heeft om gezamenlijke gezagsuitoefening op te leggenPolitiek 29 maart 2022 OORLOG OEKRA NE LEIDT TOT TEKORT AAN SPOORSTAVEN Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van de oorlog in Oekra ne voor de railsector in ons land Doordat veel staal in Oekra ne wordt geproduceerd, en de levering daarvan is stilgevallen, stokt de fabricage van railstaven voor trein, tram en metroWeekagenda Gedeputeerde Staten Beleid en documenten Beleidskaders 2019 2023 Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 Inhoudelijke wijzigingen en gevolgen wettelijke wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van de consultatieversie Vragen en antwoorden consultatie omgevingsverordening Kaarten en open dataApr 30 2022 Haagse Zaken is er twee weken tussenuit in verband met het reces Om die tijd te overbruggen hebben we wel een luistertip voor je Guus Valk, chef van de politieke redactie, werkte nog maar net voor NRC in Den Haag toen Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd vermoordWij baseren het accres van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2020 Dit is het publicatiemoment van de Miljoenennota op Prinsjesdag Eventuele gevolgen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven via de trap op trap af systematiek, die bekend worden na de septembercirculaire, worden nog niet doorvertaald in het accresAls bijlage bij het regeerakkoord wordt het budgettaire overzicht opgenomen Hierin staat concreet waar het kabinet de komende vier jaar in gaat investeren en De presentatie hiervan is de Miljoenennota Doordat er n hoofdbesluitvormingsmoment is komt er rust De begroting hoeft niet meer aangepast te worden naMiljoenennota bijlage over de normeringssystematiek Uitgaven aan nood en steunmaatregelen als gevolg van corona lopen niet mee in de accresberekening Het reguliere uitgavenplafond waar het kabinet op stuurt geldt niet voor de uitgaven uit de noodpakketten Deze uitgaven leiden daarom ook niet tot een effect op het accresBijlagen 1 Overzicht actuele beleidsstukken 2 Baten en lasten per taakveld 3 Taakvelden per programma 4 Afkortingenlijst 5 Investeringsprognose 2022 2025 6 Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen ActiviteitenBijlagen Activiteiten Financi le begroting Tonen Verbergen Begroting 2018 2022 1 Inleiding 2 Ontwikkeling financi le positie 3 Financi le aspecten Download Delen Facebook LinkedIn Twitter Terug naar navigatie 1 Inleiding 1 Inleiding De financi le begroting bevat een nadere toelichting op de financi le positie van de gemeenteRAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 4 november 2022 Afdeling Middelen Voorstelnummer 1764889 Datum 5 oktober 2022 Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 2025 Programma Alle begrotingsprogramma ‘s Inlichtingen bij J van Gelder Telefoonnummer 0612172417 E mailadres Jan van gelder veenendaal nl Aan de leden van de raad,Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking XVII voor het jaar Non FictieDeze paragraaf geeft op hoofdlijnen inzicht in de diverse lokale heffingen en belastingen en in de lokale lastendruk Beleid lokale heffingen In de Begroting 2020 was het uitgangsBijlagen Uitgaven 4, 17 € 4 746 x € 1 000 4, 17 Complete Inkomsten 66, 18 € 76 248 x € 1 000 66, 18 Complete Saldo € 71 502 x € 1 000 Programma 6 Financiering en alg dekkingsmiddelen Uitgaven 4, 17 € 4 746 x € 1 000 4, 17 Complete Inkomsten 66, 18Standaard contrast Hoog contrast Bijlagen Home Programma’s Leeswijzer Algemeen hoofdstuk Programma 1 Bestuur en veiligheid Programma 2 Ruimte en wonen Programma 3 Water en bodem Programma 4 Natuur en milieu Programma 5 Economie Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheidSpreektijd per fractie 5 minuten Menu EU en Nederland Achtergrond Politiek en de EU Europarlementari rs Politieke partijen in EP fractiesVraag 1 Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het standpunt vertegenwoordigen VrBijlagen Activiteiten Overzicht algemene dekkingsmiddelen Tonen Verbergen Jaarstukken 2018 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Toelichting Delen Facebook LinkedIn Twitter Terug naar navigatie Overzicht Overzicht Portefeuillehouder s Jongebloed Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en OrganisatieMiljoenennota bijlage over de normeringssystematiek Uitgaven aan nood en steunmaatregelen als gevolg van corona lopen niet mee in de accresberekening Het reguliere uitgavenplafond waar het kabinet op stuurt geldt niet voor de uitgaven uit de noodpakketten Deze uitgaven leiden daarom ook niet tot een effect op het accresBijlagen Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Bijlage 2 Nieuw beleid Bijlage 3 Kerncijfers Bijlage 4 Reserves Bijlage 5 Voorzieningen Bijlage 6 Investeringen Bijlage 7 EMU saldo Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Bijlage 10 Verbonden partijenStandaard contrast Hoog contrast Bijlagen Home Programma’s Leeswijzer Algemeen hoofdstuk Programma 1 Bestuur en veiligheid Programma 2 Ruimte en wonen Programma 3 Water en bodem Programma 4 Natuur en milieu Programma 5 Economie Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheidBijlagen Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Bijlage 2 Nieuw beleid Bijlage 3 Kerncijfers Bijlage 4 Reserves Bijlage 5 Voorzieningen Bijlage 6 Investeringen Bijlage 7 EMU saldo Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Bijlage 10 Verbonden partijenBijlagen Ortec Finance Value Based ALM gevoeligheidsanalyse januari 2022 Kamerstuk 30 03 2022 Afgedane Kamermoties en toezeggingen Wet Toekomst Pensioenen Kamerstuk 30 03 2022 Ontwerpbesluit toeslag in bijzondere omstandighedenSpreektijd per fractie 5 minuten Menu EU en Nederland Achtergrond Politiek en de EU Europarlementari rs Politieke partijen in EP fractiesOferta Kontakt Lokalizacja Menu Galeria Minimumloon BrutoDat deden de Engelsen in 1922 door het hele gebied ten oosten van de Jordaan, 77 van het mandaatgebied, aan de Joodse bestemming te onttrekken Dat gebied werd Trans Jordani , het tegenwoordige Jordani Wat overbleef voor Joodse vestiging was het huidige Isra l, incl Samaria Judea Westbank en GazaBehoefte Tabel Behoefte TabelAls bijlage bij het regeerakkoord wordt het budgettaire overzicht opgenomen Hierin staat concreet waar het kabinet de komende vier jaar in gaat investeren en De presentatie hiervan is de Miljoenennota Doordat er n hoofdbesluitvormingsmoment is komt er rust De begroting hoeft niet meer aangepast te worden naBijlage 1 Examenprogramma economie 1 en economie 1, 2 v w o 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen Miljoenennota en de Macro economische Verkenning MEV de invloed daarvan op …Maak uw eigen Miljoenennota Op de volgende pagina’s vind je een bijlage met twee voorbeelden van hoe een zweefvliegtuig gemaakt kan worden Natuurlijk kun je ook zelf een zweefvliegtuig maken Ga daarvoor verder naar pagina 7 doorbladeren tot na de bijlageDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister De Rijksdienst voert wet en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkeltRendement nl biedt het beste antwoord op uw vakinhoudelijke vragen met slim doorzoekbare nieuwsartikelen, thema s, effici nte tools zoals modelbrieven, checklists en rekensjablonen en e learningcursussen Bovendien staan er ruim 30 ervaren adviseurs voor u klaar om uw specifieke praktijkvragen te beantwoordenConsumentennieuws is erg breed, van geldzaken tot je gezondheid Radar zet daarom alle berichten over bepaalde onderwerpen bij elkaar, zodat jij het overzicht hebtDe recente klimaatmaatregelen uit de Miljoenennota 2022 konden we in deze KEV niet meenemen vanwege het te korte tijdsbestek De KEV besteedt op hoofdlijnen wel aandacht aan de klimaat en energie voorstellen uit het Fit for 55 pakket van de Europese Commissie EC van 14 juli 2022 Dit Europese pakket hee als doel om de broeikasBijlagen 120 A Analysekader 120 B Deelname commissieleden 122 C Reglement 123 D Geraadpleegde experts 127 De overige bijlagen bij dit rapport zijn gepubliceerd in afzonderlijke documenten • CPB analyse voorstellen Nationaal Groeifonds • Expert rapporten Infrastructuur • Expert rapporten R amp D en Innovatiesemigestructureerde interviews met een groot aantal betrokken partijen zie bijlage C , ii een online focusgroepsdiscussie met de stuurgroepleden van SDG Nederland, en iii het raadplegen van een groot aantal documenten zie bijlage D Door COVID 19 werden alle interviews en de focusgroepsdiscussie online gevoerd BEVINDINGEN EN CONCLUSIESKamerstuk Een Kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk Voor wat betreft de Tweede Kamer moeten deze, volgens artikel 151 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, voor zover mogelijk, terstond digitaal worden gepubliceerdIn bijlage 22 van de Miljoenennota voor 1993 werd vermeld dat de verwerkingscapaciteit van de justiti le keten met name de Rechterlijke Macht structureel met 205 FTE s 20, 7 miljoen gulden uitgebreid diende te worden ten behoeve van de verwerking van extra sociale zekerheids en fiscale fraudezakenNieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid 7 september 2022 Wist u dat artifici le intelligentie AI ook in de miljoenennota aan de orde is gekomen In de Troonrede staat o a dat er vanuit het Nationaal Groeifonds dit jaar ongeveer 4 miljard euro is vrijgemaakt ronde 1 , onder andere voor projecten in de sfeer van kunstmatige intelligentieBijlage 2 inbreng hogescholen 27 3 1 Inleiding Voor u ligt het kennis en innovatieconvenant KIC voor de jaren 2020 2023 In dit convenant bekrachtigen wij bedrijven, kennispartijen en overheden onze inzet op de De bijdragen van de rijksoverheid zijn gebaseerd op de Miljoenennota 2020 6 De bijdragen van deen zijn verschillende scenario’s met elkaar besproken In een bijlage bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de risico impact analyse uitgebreid toegelicht In het raadsvoorstel bij de begroting 2022 wordt de raad …Belastingaangifte inkomstenbelasting 2022 Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 hebben wij van u een aantal bescheiden nodig Om het verzamelen van deze bescheiden te vergemakkelijken stellen wij u een vragenlijst en een checklist ter beschikking Deze kunt u op deze pagina downloadenSRA Thuis in uw branchebijlage bij een e ma Rijmwoordenboek Toon rijmwoorden Uitdrukkingen, Rijmscore 3 3 afzender A de Eerwaarde Heer A de gebroeders A de gezusters A de heer A miljoenennota evenementennota vraagpuntennota knelpuntennota hangpuntennota kostennota onkostennota prioriteitennota adespota vota quota melkquota invoerquota visquota importquotaMiljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota De circulaires bevatten ook actuele informatie die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordtPDF De meerjarenbegroting 2022 2024 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2022, met ramingen voor de jaren 2022 2024 De begroting bestaat uit een korte financi le en beleidsmatige inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen Ook heeft de meerjarenbegroting nog enkele bijlagenMiljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking Het gaat primair om onderwerpen die v6 r het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het Rijk en de gemeentenDe korting die in de meerjarenraming van de Miljoenennota stond, is echter met het aant reden van het kabinet Rutte III gehandhaafd Daarmee is de korting overduidelijk in strijd met het principe van Bijlage n Onderwerp Opschalingskorting Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2 2 de opschalingskorting weer voort te zetten Dit zou leidenBij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO is de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID 1 per 30 juni 2020 opengesteld In de praktijk wordt deze subsidieregeling aangeduid als de Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL De TVL is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID 19 TOGS TVL en TOGSBijlage IV Wet en regelgeving rondom duale stelsel WGA en Ziektewet 24 Bijlage V Rekenvoorbeelden 28 Bijlage VI Duale stelsel WGA en Ziektewet 30 Colofon 33 Inhoudsopgave Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 2 De voorliggende nota geeft een uitgebreide toelichting op de parameters, die aan de vaststelling van dePagina 7 Uit de recente Armoedekaart 2019 van het SCP9 blijkt dat Venlo een hoger dan gemiddeld armoedepercentage kent van 6, 3 in 2017 het gaat dan om dan 6 189 inwoners10 Het gemiddelde in Nederland bedraagt 5, 7Bijlage 8 1 Zelfstandige Bestuursorganen en Rechts personen met een Wettelijke Taak 132 Bijlage 8 2 Verdiepingsbijlage 138 Bijlage 8 3 Moties en Toezeggingen 150 groting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2019 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld De in deRTL NieuwsSDE subsidie zonnepanelen 2022 Laatste update 02 May 2022 – Wil je als bedrijf of non profitinstelling je steentje bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot Dan zijn zonnepanelen 1 van de meest effici nte maatregelen Bovendien kan je de SDE subsidie zonnepanelen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVOAlgemeen Deze meerjarenraming geeft de verwachte begrotingssaldi in jaren 2019 t m 2022 Het merendeel van de uitgangspunten is ongewijzigd overgenomen uit de meerjarenraming bijDe Klimaat en Energieverkenning KEV wordt vervaardigd naar aanleiding van de klimaatwet Onderstaand overzicht bevat een lijst van alle KEV en eerdere NEV publicaties inclusief achtergronddocumentatie en datasetsOp 26 april 2012 sloten verschillende politieke partijen in Nederland een akkoord over de begroting van het komende jaar De regeringspartijen VVD en CDA van het kabinet Rutte I sloten dit akkoord met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie kort nadat het kabinet was gevallen over de begroting voor 2013 het mislukte Catshuisoverleg Het begrotingsakkoord, …Ionica Smeets quot Ionica Smeets Delft, 8 oktober 1979 is een Nederlands wiskundige, wetenschapsjournaliste, columniste, televisiepresentatrice en hoogleraar science communication aan de Universiteit Leiden Smeets werd geboren in Delft, waar ze in 1999 haar propedeuse Technische Informatica haalde aan de Technische Universiteit DelftDGBK Bestuur, Democratie en Financi n Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www rijksoverheid nl Contactpersoon eventuele vragen per e mailZoetermeer , Januari 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia Het gebruik van cijfers en of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en …Het administratiekantoor voor ZZP ers, Kleine Ondernemers, Eigen Rijders en Particulieren 2802GP Gouda, NetherlandsAls bijlage bij het regeerakkoord wordt het budgettaire overzicht opgenomen Hierin staat concreet waar het kabinet de komende vier jaar in gaat investeren en De presentatie hiervan is de Miljoenennota Doordat er n hoofdbesluitvormingsmoment is komt er rust De begroting hoeft niet meer aangepast te worden naMiljoenennota bijlage over de normeringssystematiek Uitgaven aan nood en steunmaatregelen als gevolg van corona lopen niet mee in de accresberekening Het reguliere uitgavenplafond waar het kabinet op stuurt geldt niet voor de uitgaven uit de noodpakketten Deze uitgaven leiden daarom ook niet tot een effect op het accresBijlagen Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Bijlage 2 Nieuw beleid Bijlage 3 Kerncijfers Bijlage 4 Reserves Bijlage 5 Voorzieningen Bijlage 6 Investeringen Bijlage 7 EMU saldo Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Bijlage 10 Verbonden partijenBijlagen 1 Overzicht actuele beleidsstukken 2 Baten en lasten per taakveld 3 Taakvelden per programma 4 Afkortingenlijst 5 Investeringsprognose 2022 2026 6 Afschrijvingstermijnen investeringen 7 Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Activiteiten
40 | 113 | 178 | 40 | 148